Bakgrunn og aktiviteter

Ulinær observer teori for  simultaneous localization and mapping  

Veileder: Tor Arne Johansen

Medveileder: Edmund Førland Brekke

Medveileder: Thor I. Fossen

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport