Bakgrunn og aktiviteter

Profesjonstudiet i medisin, UiB 2012-2013, NTNU 2013 - 2019.
Forskerlinjestudent, NTNU 2015 - 2018.

Institutt for Klinisk og Molekylær Medisin (IKOM), Fakultet for Medisin og Helsevitenskap.

Forskningsprosjekt

Forsker på biomarkøren troponin T, som brukes i diagnostikk av hjerteinfarkt. Prosjektet er rettet spesielt mot hjertekirurgi og hjertesvikt og fokuserer på biomarkørens konsentrasjonsforløp. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner