Bakgrunn og aktiviteter

HR-Konsulent/Lederstøtte Institutt for biologiske fag Ålesund 
Arbeidsområder:
  • Min Tid
  • HR-konsulent
  • Lederstøtte
  • Forvaltningsoppgaver
HR-konsulent/Lederstøtte Fellesadministrasjon:
Arbeidsområder:
  • Min Tid
  • HR-konsulent for enheter i Ålesund tilknyttet fellesadministrasjonen
  • Lederstøtte (Ålesund)
  • Forvaltningsoppgaver