Bakgrunn og aktiviteter

Utdannet sykepleier ved Sykepleierhøgskolen i Ålesund i 1994.

Jobbet ved Ålesund sykehus, ortopedisk sengepost og et par år ved sengepost for revmatologi og fysikalsk medisin. 

Videreutdanning i Anestesisykepleie ved Høgskolen i Ålesund i 2008.

Arbeidet ved sentral operasjonsavdeling, anestesiseksjonen fra og med 2009, er fortsatt ansatt.

Har vært tilkallingsvikar ved Aleris sykehus, Ålesund fra og med 2019.

Fullført mastergrad i Sykepleievitenskap, MnSc, ved Universitetet i Oslo, januar 2020. 

Ansatt i Dedicare, vikarbyrå for helsepersonell, fra og med 2020. 

Tilknyttet NTNU Ålesund, fortrinnsvis ved videreutdanning i anestesisykepleie fra og med 2014. Er nå midlertidig ansatt i et år til april 2021.