Elena Kuznetsova

Forsker Institutt for bygg- og miljøteknikk
92020091
Høgskoleringen 7a, Lerkendalsbygget * 2-129

Bakgrunn og aktiviteter

Elena Kuznetsova has been working as a researcher since January 2014 in the Road, Transport and Geomatic Group (Veg, Transport og Geomatikk VTG).

Currently, Elena is a leader of the project "Frost protection of roads and railways" (2015-2019) financing by the Norwegian Research Council (NRC).

She has a bachelor (in geology), master (in geology/geocryology) and PhD (Engineering Geology, Mineralogy, Geocryology) from Lomonosov Moscow State University, Russia.

Main field of competence

  • permafrost
  • frozen soils
  • thermal properties
  • unrozen water
  • frost heave
  • frost protection of roads and railways
  • volcanic ash
  • amorphous clays
  • soil's and aggregate's frost susceptibility
  • aggregate resources sustainability

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling