Elena Albertsen

Stipendiat

Institutt for biologi
73590177
Realfagbygget, E3-169, Gløshaugen, Høgskoleringen 5

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner