Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Allgood, Eleanor; Thorsen, Arlene Margaret Arstad. (2010) Q-metodologi: En velegnet måte å utforske subjektivitet. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2527-3.
  • Kvalsund, Ragnvald; Allgood, Eleanor. (2004) Learning and discovery for professioanl educators: guides, counselors, teachers. Tapir Akademisk Forlag. 2004. ISBN 82-519-1973-8.
  • Bjørgan, Ingeborg Skrøvseth; Allgood, Eleanor. (2003) Dialogprosessen. Tapir Akademisk Forlag. 2003. ISBN 82-519-1920-7. Skriftserien Bedriftspedagogikk (4).
  • Kvalsund, Ragnvald; Allgood, Eleanor. (2003) Personhood, professionalism and the helping relation. Tapir Akademisk Forlag. 2003. ISBN 82-519-1890-1.