Bakgrunn og aktiviteter

Jobber bl.a. med:

  • Bestillinger/fakturabehandling
  • Kontrakter/timelister
  • Oppfølging av administrative rutiner