Bakgrunn og aktiviteter

Forskning

Mesteparten av forskningen min konsentrerer seg om fonologisk og grammatisk variasjon i London, spesielt variasjon og endringsprosesser i vokalsystemer. Jeg var Senior Research Associate ved Lancaster University i Storbritannia (2004-2010) hvor jeg var del av de Economic and Social Research Council-finansierte prosjektene Multicultural London English: the emergence, acquisition and diffusion of a new variety og Linguistic Innovators: The English of adolescents in London. Jeg har arbeidet med variasjon i rytme og stemmekvalitet, og jeg var prosjektleder for en studie av ubestemte artikler og pragmatiske markører i Londonengelsk som var finansiert av British Academy (Analysis of London English using corpus tools, 2008).

Jeg har også forskningsinteresser innenfor eksperimentell fonetikk og fonetisk persepsjon, spesielt modeller for ordprosessering. Min PhD-avhandling (Temporal and semantic factors in perception of the voicing contrast: Processing strategies in L1 and L2, University of Reading, 2004) var en psykolingvistisk studie av stemmeprosesseringsstrategier blant elever og studenter i Norge med engelsk som andrespråk og blant morsmålsbrukere av engelsk. Jeg undersøkte hvordan fonetisk og semantisk informasjon ble brukt til å kategorisere fonemer meget kort tid etter at informasjonen var mottatt.

Jeg arbeider også med tilegnelse av engelsk i flerspråklige klasserom i Norge og har et pågående forskningsprosjekt om dette: Acquisition of English in the multilingual classroom.

Finansierte forskningsprosjekter

Acquisition of English in the multilingual classroom (med Anna Krulatz); Norges Forskningsråd, 2018-2022

Increasing teacher awareness about the positive impact of multilingualism on the acquisition of English (med Anna Krulatz); Høgskolen i Sør-Trøndelag, 2015

Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom (med Anna Krulatz og Anne Dahl); Kunnskapsdepartementet, 2014

Analysis of London English using corpus tools; The British Academy, 2008

Undervisning og veiledning

Jeg er veileder for Dianna Walla som er PhD student på prosjektet Acquisition of English in the Multilingual Classroom.

Jeg er underviser i fonetikk og veileder en PhD student, Tone Stuler Myhre, ved Nord Universitet.

ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9370-7416

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2021

  • Kerswill, Paul; Torgersen, Eivind Nessa. (2021) Tracing the origins of an urban youth vernacular: founder effects, frequency and culture in the emergence of Multicultural London English. Advancing Socio-grammatical Variation and Change - In Honour of Jenny Cheshire.
  • Torgersen, Eivind Nessa. (2021) Language and Street Culture in the Big City. Routledge Handbook of Street Culture.

2020

2019

2018

2017

  • Krulatz, Anna; Torgersen, Eivind Nessa. (2017) Lingvistiske og sosiale fordeler av flerspråklighet - Fra forskning til pedagogisk praksis innenfor engelskfaget. Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludering i skolen.

2016

  • Kerswill, Paul; Torgersen, Eivind Nessa. (2016) London’s Cockney in the twentieth century: stability or cycles of contact-driven change?. Listening to the Past - Audio records of Accents of English.
  • Krulatz, Anna Maria; Torgersen, Eivind Nessa. (2016) The Role of the EFL Classroom in Maintaining Multilingual Identities - Issues and Considerations in Sør-Trøndelag Public Schools. Critical Views on Teaching and Learning English Around the Globe Qualitative Research Approaches.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2004