Bakgrunn og aktiviteter

Cand.med/PhD, tidligere forskerlinjestudent med prosjekter i samarbeid med Nasjonal Kompetansetjeneste for Avansert Laparoskopisk Kirurgi (NSALK) og Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (ObeCe), St. Olavs Hospital. I tillegg samarbeid med Umeå Centrum for Molekylär Medicin (UCMM) ved Umeå Universitet. Se publikasjonsliste.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner