Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2021

2020

2018

2017

  • Føre, Martin; Frank, Kevin; Norton, Tomas; Svendsen, Eirik; Alfredsen, Jo Arve; Dempster, Timothy David; Eguiraun, Harkaitz; Watson, Win; Stahl, Annette; Sunde, Leif Magne; Schellewald, Christian; Skøien, Kristoffer Rist; Alver, Morten; Berckmans, Daniel. (2017) Precision fish farming: A new framework to improve production in aquaculture. Biosystems Engineering. vol. 173.
  • Gansel, Lars Christian; Endresen, Per Christian; Steinhovden, Kristine; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Svendsen, Eirik; Forbord, Silje; Jensen, Østen. (2017) OMAE2017-62030 Drag on Nets Fouled With Blue Mussel (Mytilus Edulis) and Sugar Kelp (Saccharina Latissima) and Parameterization of Fouling. ASME 2017 36th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 6: Ocean Space Utilization.
  • Føre, Martin; Frank, Kevin; Svendsen, Eirik; Schellewald, Christian; Sunde, Leif Magne; Alfredsen, Jo Arve; Stahl, Annette. (2017) Telemetri og maskinsyn for overvåking av trender i tilstander hos laks før, under og etter avlusning Prosjektrapport for prosjektet "Teknologi for nye datatyper og informasjon som beskriver situasjon og tilstand hos laksefisk i kommersielle merder (LAKSIT)" FHF Pnr. 901184. 2017.

2016

2015