Bakgrunn og aktiviteter

Eirik Resch er Ph.D.-kandidat på Forskningssenteret for Nullutslippsområder i Smarte Byer (FME-ZEN) ved NTNU i Trondheim og ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) på Institutt for Matematikk og Computer Science.

Resch er utdannet med gradene B.Sc. i Fysikk og M.Sc. i Industriell Økologi ved NTNU, der han ble uteksaminert våren 2016.

Hans forskningsaktivitet er fokusert rundt bærekraftig utvikling av byområder, med særlig fokus på bygninger i et livsløpsprespektiv. Dette inkluderer blant annet utvikling av metoder for data-drevet tidligfasevurdering av bundede klimagassutslipp.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Resch, Eirik; Andresen, Inger. (2017) Current Challenges of Urban Energy Planning in a Norwegian Municipality. Proceedings of World Sustainable Built Environment Conference 2017 Hong Kong. Transforming Our Built Environment through Innovation and Integration: Putting Ideas into Action. WSBE17.

Rapport/avhandling

  • Skaar, Christofer; Bergsdal, Håvard; Lausselet, Carine; Resch, Eirik; Brattebø, Helge. (2019) User-oriented LCA database for inventory of ZEN projects. SINTEF akademisk forlag. 2019. ZEN Memo (17).