Eirik Løhaugen Fjærbu

Stipendiat Institutt for fysikk Fakultet for naturvitenskap
73593366
Høgskoleringen 5, Realfagbygget * E5-108

Bakgrunn og aktiviteter

Doktorgradsstipendiat innen kondenserte mediers teori, veiledet av Arne Brataas. Studerer spinntransport i nanostrukturer med magnetiske materialer.

 

Mastergrad i fysikk fra NTNU, veiledet av Arne Brataas.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner