Bakgrunn og aktiviteter

Mitt ansvarsområde er den eksterne økonomien ved instituttet. Jeg kan hjelpe deg med:

  •  Økonomi i ditt prosjekt 
  •  Regnskap og rapportering
  •  Budsjettering, prognose 
  •  Kontrakter
  •  Andre spørsmål relatert til økonomistyring

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Knutsen, Bjørn Olav; Dønjar, Eirik. (2016) Building a comprehensive approach "bottom-up": a systematic comparison of the EU´s, the US´s and NATO´s strategies for providing security to the Horn of Africa. The European Union's Foreign Policy in Comparative Perspective: Evaluating and generating hypotheses on 'actorness and power'.