Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Andersson, Henrik; Fernandez Cuesta, Eirik; Fagerholt, Kjetil; Gausel, Nora Therese; Hagen, Martine Rambøl. (2015) Order Management in the Offshore Oil and Gas Industry. Computational Logistics : 6th International Conference, ICCL 2015, Delft, The Netherlands, September 23-25, 2015, Proceedings.