Bakgrunn og aktiviteter

Einar Magne Hjorthol er instituttleder ved Institutt of materialteknologi. Han har tidligere ledet produksjonsbedrifter og vært dekan på Fakultet for teknologi ved Hist