Bakgrunn og aktiviteter

Eg studerar korleis ein kan strukturere magnetiske materialer på nanoskala for å tilpasse dei magnetiske eigenskapane. Materiala som blir studert er i hovudsak ferroiske komplekse oksid.

I arbeidet brukar eg nanofabrikasjonsmetoder (EBL, FIB, MLA) i kombinasjon med magnetiske nanokarakteriseringsteknikkar (MFM, STXM, X-PEEM).

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2019

2018