Bakgrunn og aktiviteter

Egil Viken er utdannet sivilingeniør ved NTNU Gløshaugen innen energi og miljø og har en spesialisering innen energiomforming ved bruk av elektriske maskiner og kraftelektronikk. I masteroppgaven skrev han om en flernivåomformer (MMC) for nettilkobling av storskala solcelle- og batterilagringssystemer. Egil har også vært involvert i et forskningsprosjekt om strømbrytning i superkritsk nitrogen sammen med SINTEF Energy i Trondheim.

Egil er ansvarlig og hjelper til med undervisning og veiledning innen følgende fag ved NTNU Ålesund:

  • Elektroteknikk
  • Skipselektriske anlegg
  • Elektriske maskiner
  • Kraftelektronikk
  • Elektriske lavspenningsinstallasjoner
  • Infrastruktur for energitransport

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Tidsskriftspublikasjoner