Bakgrunn og aktiviteter

Jeg underviser i samfunnsøkonomi på bachelorstudiene i økonomi ved NTNU i Ålesund. Fra 2015 er jeg stipendiat på området International forretningsdrift, og arbeider med tema innenfor økonomisk organisering og samarbeid i den maritime klyngen.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Devold, Edvard Anders. (2000) Budsjettarbeidet og økonomisk handlefridom i Sula kommune. 2000. ISBN 82-8018-002-8.
  • Årnes, Dag; Larsen, Knut Arild; Devold, Edvard Anders. (1998) Arbeidsmarkedspolitikken overfor eldre arbeidssøkere. 1998. ISBN 82-7645-228-0. ECON-rapport (98/97).
  • Larsen, Knut Arild; Devold, Edvard Anders; Eriksen, John. (1995) Mistilpasning på arbeidsmarkedet. Nordisk ministerråd. 1995. ISBN 9291206113.
  • Larsen, Knut Arild; Devold, Edvard Anders; Eriksen, John. (1995) Samfunnsøkonomisk effektive arbeidskontorer. 1995.
  • Pettersen, Ivar; Devold, Edvard Anders. (1995) Refusjonsordningen for norske sjøfolk: Evaluering. 1995.
  • Wærnes, Eirik; Devold, Edvard Anders. (1995) Luftfartens samfunnsmessige betydning. 1995.