Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver

Undervisning - teoretisk og praktisk

Praksisoppfølging/ veiledning av studenter

Studentutveksling

Simulering

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Olsen, Edith Johanne. (2009) Et liv på stram line - om å leve med allergi. 2009.