Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Birke, Dorothee. (2020) Comfort in Contemporary Culture: The Challenges of a Concept. Transcript Verlag. 2020. ISBN 978-3-8376-4902-4.

Del av bok/rapport

  • Birke, Dorothee; Butter, Stella. (2020) Introduction: Challenging Comfort in Contemporary Literature and Culture. Comfort in Contemporary Culture: The Challenges of a Concept.

Rapport/avhandling

  • Birke, Dorothee; Løvli, Christine. (2020) Modes of Female Resistance in Fictions of Migration: Celeste Ng’s Everything I Never Told You and Mohsin Hamid’s Exit West. 2020.