Bakgrunn og aktiviteter

My research focuses on the interactions of non-linear properties, such as those in ferroic systems, and emergent phenomena at reduce dimensionality, like enhance conductivity at ferroelectric domain walls. I use a range of experimental techniques to understand these phenomena, but I specialise in scanning probe microscopy. 

 

Full list of publications can be found on my google scholar page:
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=5R3gnggAAAAJ&view_op=list_works

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner