Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Hill, Deborah Katherine; Mariotti, Erika; Eykyn, Thomas. (2018) Imaging Metabolic Processes in Living Systems with Hyperpolarised 13C Magnetic Resonance. NMR-based metabolomics.