Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresser

Maritim arkeologi, kulturminner i ferskvann,Forskningshistorie, vernefilosofi/teori

Pågående forskningsprosjekt: skipsfunn som samhandling 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Tuddenham, David. (2009) Stopleleivraket. En utstilling om et 1700-talls forlis i Stopleleia, Hustadvika. 2009. ISBN 978-82-7126-827-5.
 • Sylvester, Morten; Tuddenham, David. (2008) Døden eller Grønlands vestkyst. Fridtjof Nansens Grønlandsekspedisjon 1888–89 og Det internasjonale polaråret 2007–2008. 2008. ISBN 978-82-7126-782-7.
 • Elvestad, Endre; Tuddenham, David; Sylvester, Morten; Stångberg, Andreas; Kvalø, Frode. (2004) Kulturminner i ferskvann. 2004. Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia (4).

Del av bok/rapport

 • Tuddenham, David Berg. (2014) Skipsfunn, froskemenn og kulturminnevern. En essens på grensen. Hundre år over og under vann. Kapitler om maritim historie og arkeologi i anledning Norsk Maritimt Museums hundreårsjubileum.
 • Tuddenham, David Berg. (2012) Hustadvika: a maritime cultural landscape in conflict?. IKUWA3: Beyond Boundaries.
 • Tuddenham, David Berg; Skoglund, Fredrik. (2012) King Eystein's Harbour Revisited. IKUWA3: Beyond Boundaries.

Rapport/avhandling

 • Tuddenham, David Berg. (2015) Skipsfunn som samhandling. Fra famlende begynnelse med store forventninger til sterk dikotomi og utfordring i forvaltningen. 2015. ISBN 978-82-326-0688-7. Doktoravhandlinger ved NTNU (42).
 • Tuddenham, David Berg; Normann, Staale; Ellingsen, Ellen J. Grav. (2014) NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2014/13. Dispensasjonsgravning ballastrøyser Grand Fjære, Molde kommune. 2014. ISBN 978-82-8322-012-4. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport (2014/13).
 • Tuddenham, David. (2009) Abstract til Pionerer i nytt landskap sesjon 1, erobringen av Arktis: Fridtjof Nansen, kajakker og erobringen av Arktis. 2009.
 • Tuddenham, David. (2008) IKUWA3:Beyond Boundaries. Abstracts. Maritime Cultural Heritage (session). Hustadvika-a maritime cultural landscape in conflict (session paper). 2008.
 • Tuddenham, David. (2008) TAG Abstracts - Maritime identities: Museum, communal and Personal uses of Heritage. The construction of a Maritimity within Norwegian Archaeology (session paper). 2008.