40495783
Petroleumsteknisk senter, Valgrinda, S. P. Andersens veg 15a, PTS Room 424, 7031 Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiats prosjekt:

  • Forskning in WAVES prosjekt (EU Horizon 2020)
  • Opptrappning av frekvens for marin seismisk kilde med fokus på lav frekvens
  • Påvirkning av seismisk kilde på marin pattedyr
  • Lav frekvens for overvåkning

Forskningsinteresser:

  • Marin geofysikk
  • Geofysikk overvåkning
  • Seismisk akkvisisjon
  • Inversion
  • Geologi