Bakgrunn og aktiviteter

BESØKENDE/VISITORS: NTNU, Gløshaugen
International House
Room 13A: https://s.mazemap.com/2TlI56U

KONTORTID UTEN AVTALE/OFFICE HOURS no appointment necessary

April/Åpril 2019: tirsdager og torsdager/Tuesdays and Thursdays kl 13-14:30
10 minutes only

Forbered til møtet/Prepare for meeting: se/seehttps://innsida.ntnu.no/utenlandsstudier og/and

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Utenlandsstudier+i+Canada+og+USA

UNNTAK/EXCEPTIONS:
24-31.5.2019: ikke på kontor, tilgang til email; May 24-21,2019: out of the office, email access

 

SØKNADER/APPLICATION WORKSHOPS 

August 2019. TBA

VEILEDNING ETTER AVTALE/ADVISING BY APPOINTMENT

Forbered til møtet/Prepare for meeting: Forbered til møtet/Prepare for meeting: se/seehttps://innsida.ntnu.no/utenlandsstudier og/and
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Utenlandsstudier+i+Canada+og+USA

Send epost til/send email to: utveksling@st.ntnu.no med
SUBJECT: UTVEKSLING - USA - VEILEDNING
Inkluder/include:
 

  • evt lærestedene du vurderer å reise til/ which universities you are considering
  • Ønsket utreisesemester og år/which semester-year you will be abroad
  • Flere mulige tidspunkt og dager det passer/several alternative days/time you can meet
  • Ditt studieprogram ved NTNU/your major at NTNU
  • Telefonnummer/phone number

RESPONSIBILITIES/Fagfelt - arbeidsområder

Advisor/Rådgiver
Student Exchange Coordinator USA/ Utvekslingskoordinator USA
FS technical support for outgoing student mobility/FS støtte- utgående mobilitet 

 

EDUCATIONAL BACKGROUND/UTDANNINGSBAKGRUNN
BSc  - Matematics/Biology (State University of New York, Albany, 1976)
MSc - Ocean Engineering (Numerical Modelling av Pollution Transport) (Univ. of Rhode Island, USA, 1981)
One year teacher education certificate  - NTNU - Pedogogisk utdanning for siv.ing. (PUFS)
Project Management Course - NTNU (etter og videreutdanning)
PhD - NTNU (only course work completed) Computer modelling of particle separation