Bakgrunn og aktiviteter

oppdatert/updated 2020-08-19

BESØKENDE/VISITORS: NTNU, Gløshaugen
International House
Room 13A: https://s.mazemap.com/2TlI56U
NB/Note: Kontoret er midlertidlig stengt til besøkende/Office temporarily closed to visitors

KONTORTID/OFFICE HOURS: etter avtale/by appointment only
Forbered til møtet/Prepare for meeting: se/seehttps://innsida.ntnu.no/utenlandsstudier og/and
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Utenlandsstudier+i+Canada+og+USA

Lenk til SKYPE booking finer du på/Book a SKYPE appointment using the link   https://utveksling.onlinebooq.net/

SØKNADER/APPLICATION WORKSHOPS 
Annonseres på/Announced on INNSIDA: UTENLANDSSTUDIER og på https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Veiledere+for+utenlandsstudier  

RESPONSIBILITIES/Fagfelt - arbeidsområder

Advisor/Rådgiver
Student Exchange Coordinator USA/ Utvekslingskoordinator USA- New Zealand 
FS technical support for outgoing student mobility/FS støtte- utgående mobilitet 

 

EDUCATIONAL BACKGROUND/UTDANNINGSBAKGRUNN
BSc  - Matematics/Biology (State University of New York, Albany, 1976)
MSc - Ocean Engineering (Numerical Modelling av Pollution Transport) (Univ. of Rhode Island, USA, 1981)
One year teacher education certificate  - NTNU - Pedogogisk utdanning for siv.ing. (PUFS)
Project Management Course - NTNU (etter og videreutdanning)
PhD - NTNU (only course work completed) Computer modelling of particle separation