Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Arnesen, Ketil; Andersen, Trine Højberg; Antonsen, Dag. (2014) Learning Physics In Digital Labs. INTED2014 Proceedings.

Rapport/avhandling

  • Stav, John Birger; Antonsen, Dag; Bjørkli, Knut. (2005) Utvalgte eksempler og oppgaver fra fysikk i XML format. 2005.