Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Rian, Dagfinn. (2010) Gammeltestamentlige apokryfer. 2010. ISBN 9788252574975.
 • Amadou, Christine; Opprann, Ken; Vogt, Kari; Havnevik, Hanna; Rian, Dagfinn; Jacobsen, Knut A.. (2009) TRO. Mennesker i møte med sin gud. 2009. ISBN 9788281690509.
 • Jørgensen, Theodor; Rian, Dagfinn; Winsnes, Ole Gunnar. (2000) Kropp og sjel : festskrift til Olav Hognestad. Tapir Akademisk Forlag. 2000. ISBN 82-519-1598-8.
 • Jørgensen, Theodor; Rian, Dagfinn; Winsnes, Ole Gunnar. (2000) Kropp og sjel. Festskrift til Olav Hognestad. 2000. ISBN 82-519-1598-8.
 • Jørgensen, Theodor; Rian, Dagfinn; Winsnes, Ole Gunnar. (2000) Kropp og sjel. Festskrift til Olav Hognestad, Relieff 42. Tapir Akademisk Forlag. 2000.
 • Jørgensen, Theodor; Rian, Dagfinn; Winsnes, Ole Gunnar. (2000) Kropp og sjel. Festskrift til professor Olav Hognestad. Tapir Akademisk Forlag. 2000. ISBN 82-519-1598-8. Relieff.
 • Jørgensen, Theodor; Rian, Dagfinn; Winsnes, Ole Gunnar. (2000) Kropp og sjel. Festskrift til professor Olav Hognestad. Relieff 42. Tapir Akademisk Forlag. 2000.
 • Jørgensen, Theodor; Rian, Dagfinn; Winsnes, Ole Gunnar. (2000) Kropp og sjel. Festskrift til professor Olav Hognestad. Relieff nr. 42. Tapir Akademisk Forlag. 2000.
 • Jørgensen, Theodor; Rian, Dagfinn; Winsnes, Ole Gunnar. (2000) Kropp og sjel: Festskrift til Olav Hognestad. 2000.
 • Jørgensen, Theodor; Rian, Dagfinn; Winsnes, Ole Gunnar; Hognestad, Olav. (2000) Kropp og Sjel. Festskrift til Olav Hognestad. Tapir Akademisk Forlag. 2000.
 • Rian, Dagfinn; Winsnes, Ole Gunnar. (2000) Relieff 42. Kropp og sjel. Festskrift til professor Olav Hognestad. Tapir Akademisk Forlag. 2000.
 • Rian, Dagfinn. (1999) Verdensreligioner i undervisningen. Universitetsforlaget. 1999. ISBN 82-00-12922-5.
 • Eidhamar, Levi Geir; Rian, Dagfinn. (1999) Jødedommen og islam. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 1999. ISBN 82-7634-164-0.
 • Rian, Dagfinn. (1998) Kristendomsfag og religionsforskning i Trondheim. 1998. ISBN 82-7546-001-8.
 • Rian, Dagfinn. (1998) Religion i en verden i endring. Tapir Akademisk Forlag. 1998. ISBN 82-519-1332-2.
 • Rian, Dagfinn. (1998) Religion i en verden i endring. Tapir Akademisk Forlag. 1998. ISBN 82-519-1332-2.
 • Rian, Dagfinn. (1998) Religion i en verden i endring. Tapir Akademisk Forlag. 1998. ISBN 82-519-1332-2.