Claudia Scheimbauer

Førsteamanuensis

Institutt for matematiske fag
Sentralbygg 2, Gløshaugen

Bakgrunn og aktiviteter