Bakgrunn og aktiviteter

Claudia Moscoso er postdoktor ved Institutt for byggekunst, form og farge, Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU.

Kompetanse
• Arkitektur
• Dagslys
• Lys og farge i arkitektur
• Belysning
• Innemiljø
• Persepsjon
 

Bakgrunn
Claudia Moscoso er profesjonell arkitekt og medlem av den Peruanske arkitekters landsforbund. Hun har bred erfaring i utvikling og forvaltning av arkitektoniske prosjekter, og har vært ansvarlig av små og store prosjekter i hjemlandet og i USA.


Hun har fått doktorgrad ved NTNU, der hun forsket på effekten av dagslys og farge på den estetiske oppfatning av arkitektur ved hjelp av avansert visuelt utstyr.

Hun er nå en aktiv forsker av Lys og farge Gruppe ved NTNU.

Interesser / fokus
• Dagslys
• Lys og farge i innemiljø
• Estetikk i omgivelsene
• Tverrfaglig forskning mellom lys, farge og miljøfag
• Eksperimentell forskning
• Simulering metoder
• Stereoskopiske bilder som et eksperimentelt verktøy

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Moscoso, Claudia; Matusiak, Barbara Szybinska. (2015) From windows to daylighting systems: How daylight affects the aesthetic perception of architecture. Proceedings of the 28th CIE Session 2015.
  • Moscoso, Claudia. (2013) Virtual Environments to study Daylight and Colour. Towards a new approach of advanced research method. Nordic Light and Colour 2012.
  • Moscoso, Claudia; Matusiak, Barbara. (2013) Visual environment as a tool for daylighting studies. Lux Europa Krakow 2013 Proceedings.

Rapport/avhandling

  • Moscoso Paredes, Claudia Trinidad. (2016) Daylighting and Architectural Quality: Aesthetic Perception of Daylit Indoor Environments. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2016. ISBN 978-82-326-1394-6.

Andre

  • Moscoso Paredes, Claudia Trinidad; Arbab, Shabnam. (2018) VR-briller og Smart Glazing i Arkitekturstudier. Researchers' Night - ungdommens forskernatt på NTNU ; 2018-09-28 - 2018-09-28.
  • Valberg, Arne; Angelo, Kine; Matusiak, Barbara Szybinska; Moscoso Paredes, Claudia Trinidad; Andorsen, Bjørg Helene. (2015) A Guide to Light and Colour Demonstrations 2015 ISBN 978-82-7551-117-9 NTNU Grafiske senter 2015. Undervisning [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Light & Colour Group; NTNU. 2015-10-01.
  • Moscoso, Claudia; Matusiak, Barbara Szybinska; Svensson, U. Peter. (2014) Achromatic colours and their effect on architectural quality attributes. Forum Farge 2014 . Forum Farge; Gjøvik. 2014-03-21 - 2014-03-21.
  • Orleanski, Krzysztof; Angelo, Kine; Matusiak, Barbara; Zaikina, Veronika; Booker, Charles Alexander; Moscoso, Claudia; Valberg, Arne. (2012) Synergy of music and stereoscopic images and sequences. Meta.morf Biennale 2012 . TEKS – Trondheim Electronic Arts Centre; Trondheim. 2012-10-05 - 2012-10-05.
  • Moscoso, Claudia; Angelo, Kine. (2011) ROMLAB Presentation. Fagkonferanse . LYSKULTUR - Norsk kunnskapssenter for lys; Trondheim. 2011-03-10 - 2011-03-11.
  • Moscoso, Claudia; Matusiak, Barbara. (2011) The impact of daylight and colour on the perceived quality of architecture. 4th VELUX Daylight Symposium . VELUX; Lausanne. 2011-05-03 - 2011-05-05.