Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

  • Stawski, Clare. (2018) Forskerjakt på flaggermus. https://khrono.no/forsker-sommer-nmbu/forskerjakt-pa-flagger [Internett]. 2018-07-24.