Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Wilder, Christopher; Åfarli, Tor Anders. (2010) Chinese Matters: From Grammar to First and Second Language Acquisition. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 9788251925365.
  • Alexiadou, Artemis; Wilder, Chris. (1998) Possessors, predicates and movement in the determiner phrase. John Benjamins Publishing Company. 1998.

Del av bok/rapport

  • Wilder, Christopher. (2010) Chinese Relatives and the Coda Construction. Chinese Matters: From Grammar to First and Second Language Acquisition.
  • Wilder, Christopher; Åfarli, Tor Anders. (2010) Introduction. Chinese Matters: From Grammar to First and Second Language Acquisition.
  • Wilder, Christopher. (2008) Chinese-English contrasts in subject specificity. Comparative Grammar and Language Acquisition in the Age of Globalization: Norwegian and Chinese.
  • Wilder, Christopher. (2008) Shared Constituents and Linearization. Topics in Ellipsis.
  • Wilder, Christopher. (2008) The PP-with-DP construction. Elements of Slavic and Germanic Grammars: A Comparative View.
  • Wilder, Christopher. (2006) Coordination, ATB and Ellipsis. Syntax.

Rapport/avhandling

  • Vulchanova, Mila Dimitrova; Wilder, Christopher; Selven, Jeanette. (2009) Raising-to-Object in the Context of Refective Verbs - an Exploration in Grammar and Language Processing. 2009.