Bakgrunn og aktiviteter

Har over 30 års erfaring ved Kunstakademiet i Trondheim. Hovedansvaret er teknisk og kunstnerisk støtte til studenter, vitenskapelig ansatte og  administrasjonen ved KiT. Er instituttets kontaktperson overfor huseier.

Har jobbet som motorsykkel kurèr i London og portier ved offentlig sykehus. Har også erfaring som warden, publikumskontakt og handyman ved "The London Dungeon"

Er kunstner og har deltatt 2 ganger ved Trøndelagsutstillingen. Jobber i 3D format- skulptur og med bronse som hovedmateriale.

Er genuint interessert i britiske og øst tyske veteran motorsykler.

Er meget musikkinteressert med britisk 70-80 talls rock som hovedtema.

Er instituttets verneombud.