Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområde

 • Informasjonsarkitektur og informasjonsmodellering
 • Bidra i utvikling av målbilder, strategier, og handlingsplaner for IT basert på NTNUs overordnede mål og strategier
 • Analysere og koordinere masterdata, metadata, anvendelse og tilgjengeliggjøring av store datamengder
 • Jobbe i skjæringspunktet mellom fag og IT, og bidra til at NTNU etablerer de riktige IT-løsningene på riktig måte til rett tid 
 • Etablere og forvalte NTNUs informasjonsarkitektur og informasjonsmodell, herunder spesifisere egenskaper knyttet til informasjonsforvaltning og spesielt masterdata
 • Analysere og forstå NTNUs informasjons- og kunnskapsforvaltning 
 • Utarbeide begrepsmodeller og informasjonsmodeller på ulike abstraksjonsnivåer
 • Etablere og forvalte NTNUs arkitekturprinsipper innenfor informasjonsarkitekturdomenet
 • Vurdere konsepter og delta i konseptfasen i prosjekter 
 • Analysere nåsituasjon og foreta konsekvensanalyser
 • Følge opp informasjonsarkitektur i prosjekter
 • Bistå i anskaffelser og kravspesifisering

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Gamme, Inger; Larsson, Catrine Eleonor. (2014) Enablers and Disablers for Operational Integration in a Craft Oriented- versus a Mass Production Enterprise. Advances in production management systems : innovative and knowledge-based production management in a global-local world : IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2014, Ajaccio, France, September 20-24, 2014, Proceedings, Part I.
 • Larsson, Catrine Eleonor; Martinsen, Kristian. (2010) Requirements engineering of sustainable manufacturing performance measurements. Towards Sustainable Manufacturing: Proceedings from the IMS Summer School on Sustainable manufacturing, 26 - 28 May 2010, ETH Zürich, Switzerland.

Rapport/avhandling

 • Larsson, Catrine Eleonor. (2017) Workarounds in the manufacturing industry's information systems : a sociomaterial perspective on technology-based organisational change. 2017. ISBN 978-82-326-2310-5.