Bakgrunn og aktiviteter

Carla Chinga-Ramirez is an associate professor in multicultural education and pedagogies of
diversity at the Institute of Pedagogy and Lifelong learning at NTNU, Norway. Her main
research interests are the impact of ethnicity, “race”, social class and gender in the Norwegian
educational system. Her work focuses on understanding different intersections of social inequalities,
and the consequences of social positioning in students school performance and wellbeing.
She is interested in how societal structures, social conditions and cultural discourses shape the
self-understanding of students in the Norwegian school.

PhD:

PhD avhandlingen er en studie av minoritetselevers erfaringer med å gå i den norske videregående skolen. Jeg problematiserer skolens likeverdighetsprinsippet, som er rammet inn i en taus forståelse av normalitet som skjuler dens posisjonering i en vestlig, individualistisk og middelklassementalitet forstått som pedagogisk nøytral.


Forskergruppe QEd (Qualities in Education):

Jeg deltar i forskergruppen Kvaliteter i utdanning, Qualities in Education, QEd. Gruppen har som hensikt å utvide forståelsen av hva kvalitet i videregående opplæring innebærer, samt undersøke andre former for kvalitet i skolen som ikke kan måles. Jeg leder delprosjektet som ser nærmere på hvordan elever med minoritetsbakgrunn erfarer og opplever opplæringen, undervisningen og det sosiale livet i skolen.

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Chinga-Ramirez, Carla; Solhaug, Trond. (2014) Jeg er annerledes. En diskusjon av erfaringer med å være annerledes i den norske skolen. Kompetanse for mangfold: Om utdanningens rolle og skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge.

Rapport/avhandling

  • Chinga-Ramirez, Carla. (2015) Skolen ser ikke hele meg! En postkolonial og narrativ studie av sosial ulikhet i den videregående skolen gjennom minoritetselevers erfaringer av å være annerledes. 2015. ISBN 978-82-326-0989-5.