Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresser:

Postkolonial teori, flerkulturell- og mangfoldspedagogikk, etnisitet, flerkulturalitet, sosial ulikhet, marginalisering og diskrimineringsprosesser i skolen, rasisme, kommunikasjon og sosiale relasjoner, interseksjonalitet, sosial kompleksitet og poststrukturalisme.

PhD:

PhD avhandlingen er en studie av minoritetselevers erfaringer med å gå i den norske videregående skolen. Jeg problematiserer skolens likeverdighetsprinsippet, som er rammet inn i en taus forståelse av normalitet som skjuler dens posisjonering i en vestlig, individualistisk og middelklassementalitet forstått som pedagogisk nøytral.


Forskergruppe QEd (Qualities in Education):

Jeg deltar i forskergruppen Kvaliteter i utdanning, Qualities in Education, QEd. Gruppen har som hensikt å utvide forståelsen av hva kvalitet i videregående opplæring innebærer, samt undersøke andre former for kvalitet i skolen som ikke kan måles. Jeg leder delprosjektet som ser nærmere på hvordan elever med minoritetsbakgrunn erfarer og opplever opplæringen, undervisningen og det sosiale livet i skolen.

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Chinga-Ramirez, Carla; Solhaug, Trond. (2014) Jeg er annerledes. En diskusjon av erfaringer med å være annerledes i den norske skolen. Kompetanse for mangfold: Om utdanningens rolle og skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge.

Rapport/avhandling

  • Chinga-Ramirez, Carla. (2015) Skolen ser ikke hele meg! En postkolonial og narrativ studie av sosial ulikhet i den videregående skolen gjennom minoritetselevers erfaringer av å være annerledes. 2015. ISBN 978-82-326-0989-5.

Andre

  • Chinga-Ramirez, Carla. (2016) “Impossible bodies” and the creation of minority students’ subjectivities in Norwegian upper secondary schools. The 18th Nordic Migration Conference, Oslo, August 11-12, 2016 . Nordic Migration research; Oslo. 2016-08-11 - 2016-08-12.
  • Chinga, Carla Macarena. (2011) Immigrant youth in transition: Collectivistic orientations in an individualistic school culture. Results from a pilot study. NERA's 39th Congress - Rights and Education . NERA; Jyväskylä, Finland. 2011-03-09 - 2011-03-12.
  • Chinga, Carla Macarena. (2011) Immigrant youth in transition: How do Skandinavian teachers reflect upon immigrant students in upper secondary school?. International conference . 7th International Citizenship conference; Emory University, Atlanta. 2011-05-12 - 2011-05-14.