Bakgrunn og aktiviteter

Carla C. Ramirez er førsteamanuensis i mangfoldspedagogikk og pedagogisk rådgivning ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU. Hennes viktigste forskningsinteresser er hvordan forståelsen av sosiale kategorier som etnisitet, rase, sosial klasse og kjønn, bl.a., skaper sosial ulikhet i utdanningssystemet. Hennes arbeid fokuserer på hvordan forskjellsskapende mekanismer og elevenes sosiale posisjon i skolen påvirker læring, trivsel og tilhørighet. Hun er interessert i hvordan livsforutsetninger skaper elevenes selvforståelse i norsk skole.

I tillegg er C. Ramirez interessert i Oppmerksom nærvær i utdanning, og forskningsinteressen går ut på å finne ut hvordan evnen til å være tilstede og nærværende kan øke empati, relasjonell/sosial kompetanse og inkludering i skolen.

PhD:

Min PhD avhandling er en studie av minoritetselevers erfaringer med å gå i den norske videregående skolen. Jeg problematiserer skolens likeverdighetsprinsipp, som er rammet inn i en taus forståelse av normalitet som skjuler dens posisjonering i en vestlig, individualistisk og middelklassementalitet forstått som pedagogisk nøytralitet.


QEd (Qualities in Education):

Jeg deltar i forskergruppen Kvaliteter i utdanning, Qualities in Education, QEd. Gruppen har som hensikt å utvide forståelsen av hva kvalitet i videregående opplæring innebærer, samt undersøke andre former for kvalitet i skolen som ikke kan måles. Jeg leder delprosjektet som ser nærmere på hvordan elever med minoritetsbakgrunn erfarer og opplever opplæringen, undervisningen og det sosiale livet i skolen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Chinga-Ramirez, Carla. (2018) Om å være farget - Betydning av hudfarge for ungdom med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn. Ungdom, danning og fellesskap. Samfunns- og kulturpedagogiske perspektiv.
  • Chinga-Ramirez, Carla; Oldervik, Heidun; Saur, Ellen. (2018) Hvordan kan kunnskap om postkolonial teori gi PP-rådgivere en bedre forståelse av barn og unge med minoritetsbakgrunn?. Å falle mellom to stoler. Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole..
  • Chinga-Ramirez, Carla; Solhaug, Trond. (2014) Jeg er annerledes. En diskusjon av erfaringer med å være annerledes i den norske skolen. Kompetanse for mangfold: Om utdanningens rolle og skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge.

Rapport/avhandling

  • Chinga-Ramirez, Carla. (2015) Skolen ser ikke hele meg! En postkolonial og narrativ studie av sosial ulikhet i den videregående skolen gjennom minoritetselevers erfaringer av å være annerledes. 2015. ISBN 978-82-326-0989-5.

Andre

  • Ursin, Marit; Chinga-Ramirez, Carla. (2018) Skoleliv og ungdomsliv: En presentasjon av elevenes tanker og opplevelser, skole 1. Erfaringskonferanse på vgs skole 1 . IPL, NTNU; Trøndelag. 2018-04-21 - 2018-04-21.
  • Chinga-Ramirez, Carla. (2016) “Impossible bodies” and the creation of minority students’ subjectivities in Norwegian upper secondary schools. The 18th Nordic Migration Conference, Oslo, August 11-12, 2016 . Nordic Migration research; Oslo. 2016-08-11 - 2016-08-12.
  • Chinga, Carla Macarena. (2011) Immigrant youth in transition: Collectivistic orientations in an individualistic school culture. Results from a pilot study. NERA's 39th Congress - Rights and Education . NERA; Jyväskylä, Finland. 2011-03-09 - 2011-03-12.
  • Chinga, Carla Macarena. (2011) Immigrant youth in transition: How do Skandinavian teachers reflect upon immigrant students in upper secondary school?. International conference . 7th International Citizenship conference; Emory University, Atlanta. 2011-05-12 - 2011-05-14.