Bakgrunn og aktiviteter

Carl Thodesen har vært instituttleder ved institutt for bygg, anlegg og transport siden august 2013.

Han har en bachelorgrad (siv.ing.), mastergrad (siv.ing. innenfor Applied Fluid Dynamics) og doktorgrad (materialer og statistikk) fra Clemson University i South Carolina, USA.

Kompetanseområder 

 • Modifiserte asfaltbindemidler
 • Bindemiddel-teknologi for asfalt og testing
 • Prosjektledelse
 • Gummiproduksjon av asfalt
 • Indikatorutvikling

Bakgrunn       

 • Forskningsleder for vei og jernbaneavdeling, SINTEF Byggforsk (2012-2013)
 • Seniorforsker, SINTEF Byggforsk (2012-2013)
 • Forsker, SINTEF Byggforsk (2010-2012)
 • Senior-sivilingeniør, Ecopath Industries, Scottsdale, Arizona, USA (2008-2010)
 • Graduate Research Assistant, Asphalt Rubber Technology Service - Clemson, South Carolina, USA (2005-2008)
 • Graduate Research Assistant, Clemson Hydraulics Laboratory - Clemson, South Carolina, USA (2003-2005)  

For mer informasjon, se Carl Thodesens CV til venstre under kontaktinformasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Anastasio, Sara; Hoff, Inge; Thodesen, Carl. (2015) Influence of sodium chloride and potassium formate as deicing agents on asphalt mixture durability. Bituminous Mixtures and Pavements VI.
 • Anastasio, Sara; Hoff, Inge; Thodesen, Carl; Bahia, Hussain U.. (2015) Laboratory testing methods for evaluating the moisture damage on the aggregate-asphalt system. 8th RILEM International Symposium on Testing and Characterization of Sustainable and Innovative Bituminous Materials.
 • Anastasio, Sara; Hoff, Inge; Thodesen, Carl Christian. (2013) Effect of Aggregate Mineralogy on Permanent Deformation. Proceedings Ninth International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields - Volume 2.
 • Anastasio, Sara; Hoff, Inge; Thodesen, Carl Christian. (2013) Effect of Freeze-thaw Cycles and Deicing Fluids on Pavements. Proceedings Ninth International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields - Volume 2.
 • Thodesen, Carl Christian; Dehdezi, Pejman Keikhaei; Mengede, Martin; Anastasio, Sara. (2013) Effect of Filler Properties on the Rheological and Volumetric Properties of Mastic and Asphalt Mixes. Proceedings Ninth International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields - Volume 2.

Rapport/avhandling

 • Thodesen, Carl; Krigsvoll, Guri; Nilssen, Kine; Thodesen, Bridget. (2013) Comparative analysis of best practices : review of existing methods and development of an indicator suite for pantura goals : D6.4. 2013.
 • Thodesen, Carl; Kuznetsova, Elena; Sebastian, Rizal; Van Delft, André; Thodesen, Bridget. (2013) D6.21 : Proposed new measures and standards on health, safety, sustainability & structural reliability. 2013.
 • Thodesen, Carl Christian. (2012) Testing av Epoksyasfalt : Testing av prøver i Prall med forskjellige herdingsperioder (1, 2, og 7 dager). 2012. ISBN 978-82-14-05168-1. SINTEF Rapport (SBF 2012 A0123).
 • Thodesen, Carl; Murphy, Mark Allen; Thodesen, Bridget; Nilssen, Kine. (2012) Benchmarking the state of the art solutions : a comparative analysis of best practices : D6.9. 2012.
 • Hoff, Inge; Thodesen, Carl Christian. (2010) Study of Water Effects on Asphalt and Porous Asphalt. 2010.
 • Thodesen, Carl. (2010) SIP prosjekt: State of art study of infrastructure evaluation procedures for road pavements, airfield pavements, and railway tracks. 2010. SINTEF Rapport (SBF IN A10009).