Carl Martin Larsen

Institutt for marin teknikk
73595554
O. Nielsens v 10, Marinteknisk senter * F2.160

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner