Bakgrunn og aktiviteter

Mine hovedoppgaver er rådgivnings- og utredningsoppgaver innenfor HR-området som:

 • HMS og beredskap
 • Informasjon, råd og veiledning til ledere og ansatte i HR- og HMS relaterte saker
 • Konflikthåndtering
 • Forvaltning av lov- og avtaleverk i staten
 • Juridiske avklaringer og utredninger, samt saksbehandling
 • Organisasjonsutvikling
 • Utvikling av HR-prosesser og rutineforbedringsarbeid

Jeg har også kompetanse innenfor

 • Prosessledelse
 • Fasilitering av tverrfaglig samarbeid
 • Planlegging og gjennomføring av seminar og konferanser
 • Virksomhetplanlegging og strategiarbeid
 • Endrings- og innføringarbeid i forbindelse med digitalisering

Utdanningsbakgrunn

 • Hovedfag i sosialantropolgi, NTNU
 • Organisasjons- og ledelsesfag, NTNU Videre
 • Coachingutdanning
 • Sertifisert prosessleder