Bakgrunn og aktiviteter

Forsker ved Senter for idrettsanlegg og teknologi. Jeg arbeider i hovedsak som prosjektleder for nettsiden http://godeidrettsanlegg.no.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Haugland, Eirik Nilsen; Sylte, Martin Verstad; Öhman, Camilla E; Aas, Bjørn; Lohne, Jardar; Lædre, Ola. (2017) Norwegian sports halls - cost development and funding regime. IPMA Proceedings. 30th IPMA World Congress: "Breakthrough competencies for managing change".
  • Sylte, Martin Verstad; Haugland, Eirik Nilsen; Öhman, Camilla E; Lædre, Ola; Aas, Bjørn; Lohne, Jardar. (2017) Factors influencing the costs of sports halls in Norway. IPMA Proceedings. 30th IPMA World Congress: "Breakthrough competencies for managing change".