Bakgrunn og aktiviteter

Camilla er forsker ved Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT). Hun arbeider i hovedsak som prosjektleder for nettsiden godeidrettsanlegg.no, som er en kunnskapsportal for idretts- og nærmiljøanlegg. Her publiserer SIAT aktuell forskning - både egen og andres, i tillegg til generell informasjon om idretts- og nærmiljøanlegg og anlegg til inspirasjon.

Undervisning

Bistår i undervisning som veileder av Eksperter i Team i SIAT sine landsbyer, samt som medveileder for bachelor, prosjekt- og masteroppgaver knyttet til idrettsanlegg.

Eksempler på oppgaver

  • Masteroppgave: Symjehallen - funksjonell, varig og vakker? Ei analyse av berekraft-perspektiv i plan- og gjennomførings-prosessar i offentlege symjehallprosjekt
  • Masteroppgave: Analyse av kostnadsutviklingen og faktorer som har påvirket kostnadene for idrettshaller i Norge
  • Bacheloroppgave: Videreutvikling av et web-basert system med tilhørende database for registrering av energibruk i idrettsanlegg
  • EiT-oppgave: Hvordan kan registrering av aktivitet brukes til planlegging av treningstider og effektivisering av anlegget?
  • EiT-oppgave: Plassbesparende idrettsanlegg

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Haugland, Eirik Nilsen; Sylte, Martin Verstad; Öhman, Camilla E; Aas, Bjørn; Lohne, Jardar; Lædre, Ola. (2017) Norwegian sports halls - cost development and funding regime. IPMA Proceedings. 30th IPMA World Congress: "Breakthrough competencies for managing change".
  • Sylte, Martin Verstad; Haugland, Eirik Nilsen; Öhman, Camilla E; Lædre, Ola; Aas, Bjørn; Lohne, Jardar. (2017) Factors influencing the costs of sports halls in Norway. IPMA Proceedings. 30th IPMA World Congress: "Breakthrough competencies for managing change".