Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber som universitetslektor ved institutt for samfunnsmedisin og sykepleie. Tidligere har jeg erfaring som forsker i Norsk karkirurgisk register (2013-15). Jeg er utdannet sykepleier (1999) og har 10 års klinisk erfaring fra St. Olavs Hospital i Trondheim.

Arbeidsområde

 • Emneansvarlig for Medikamentregning og legemiddelhåndtering

 • Fasilitator/operatør ved Enhet for helsefaglig simulering

 • Bachelorveiledning

 • Basisgruppeveiledning og veileder i ferdighetstrening

 • Praksisveileder i kirurgisk og medisinsk fagområde

Utdanning

 • PhD i Helsevitenskap (2017) «Abdominal Aortic Aneurysm Repair-Factors influencing early and late mortality»
 • Fasilitator i helsefaglig simulering, NTNU, Gjøvik (2015)

 • Master i helsevitenskap NTNU (2006)

 • Offentlig godkjent sykepleier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (1999)

 • Treningsinstruktør

Kompetanse

 • Sykepleie (generell sykepleie, sykepleie til pasienter med hjerte- og karsykdom, medikamentregning og legemiddelhåndtering)

 • Undervisning/veiledning i høyere utdanning (PBL, simulering, kliniske praksisstudier, ferdighetstrening, bachelorveiledning)

 • Fagutvikling i helsetjenesten

 • Karkirurgiske pasienter (forskningsfelt og arbeidsområde)

 • Eksterne sensoroppdrag for NOKUT; Anatomi, fysiologi og biokjemi

Spesielle interesser

 • Sykepleie, helsefaglig simulering, pasientsikkerhet, akutt og kritisk syke pasienter, medikamentregning og legemiddelhåndtering

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2012