Bakgrunn og aktiviteter

Bruno G. Pollet (Scopus h-index = 39, Google Scholar h-index = 45, publikasjoner > 200) er professor i fornybar energi ved NTNU i Trondheim - https://no.wikipedia.org/wiki/Bruno_Georges_Pollet. Han er også en gjesteprofessor ved Ulster University, Professor Molkovs HySAFER (UK). Han var en gjesteprofessorr ved universitetet i Yamanashi på professor Watanabe's labs (Japan). Hans forskning omfatter et bredt spekter av områder innen elektrokjemi, elektrokjemisk energiomregning og sonoelektrokjemi (kraft ultralyd i elektrokjemi) fra utvikling av nye materialer, hydrogen brenselcelle til vannbehandling / desinfeksjons demonstranter og prototyper. Han var en professor i energimaterialer og -systemer ved Universitetet i Vest-Cape (Sør-Afrika) og FoU-direktør for Det Nasjonale Hydrogen Sør-Afrika (HySA) Systems Competence Center. Han var også medstifter og en assisterende direktør ved University of Birmingham senter for hydrogen- og brenselcelleforskning (Storbritannia). Han har jobbet for Johnson Matthey Fuel Cells Ltd (UK) og andre ulike bransjer over hele verden som Technical Account Manager, prosjektleder, forskningsansvarlig, FoU-direktør, leder av FoU og Chief Technology Officer. Han ble tildelt et Diploma i kjemi og materialvitenskap fra Université Joseph Fourier (Grenoble, Frankrike), en BSc (Hons) i anvendt kjemi fra Coventry University (UK) og en MSc i Analytisk Kjemi fra University of Aberdeen (UK). Han tok også sin doktorgrad i fysisk kjemi innen elektrokjemi og sonokemi under tilsyn av professorene J. Phil Lorimer og T.J. Mason på Sonochemistry Center of Excellence, Coventry University. Han tok sin PostDoc i Electrocatalysis ved Liverpool University Electrochemistry gruppe ledet av professor David J. Schiffrin. Bruno har utgitt mange vitenskapelige publikasjoner, artikler, bokkapitler og bøker innen Sonoelektrokjemi, Brenselceller, Elektrokatalyse og Elektrokjemi (over 220 publikasjoner hittil). Bruno er medlem av RSC, IAHE, RSSAf, SAHA, SCI og medlem av redaksjoneltidsblad (International Journal of Hydrogen Energy / Electrocatalysis / Ultrasonics Sonochemistry / Renewables-Wind, Water and Solar / etc). Han snakker også flytende fransk og spansk.

Min forskning dekker et bredt spekter av områder innen elektrokjemi, elektrokemisk energiomvandling og sono-elektrokjemi (kraft ultralyd i kjemi) fra utvikling av nye materialer (hydrogen lagring og brenselcelle), hydrogen brenselcelle til vannbehandling / desinfeksjon demonstranter og prototyper (Kombinert Heat & Power, Bærbar og Kjøretøy).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner