Bakgrunn og aktiviteter

Jobber 50% som prosjektøkonom BOA - eksternfinansiert virksomhet

Blant annet for SFI Subpro http://www.ntnu.edu/subpro/

Jeg er også controller ved instituttet.

Arbeidsoppgaver: Ansvar for utarbeidelse av årsbudsjett og langtidsbudsjett i henhold til bestemmelser gjort av inst. ledelse og styre. Oppfølging av internregnskapet (bevilgningsøkonomien), rapportering, avviksforklaringer og prognoseberegninger. Ompostering og feilretting. Leiestedsføringer m.m. Oppfølging av interne prosjekt.