Bakgrunn og aktiviteter

BOA - eksternfinansiert virksomhet

Mine arbeidsoppgaver:

  • Budsjettering 
  • Økonomisk oppfølging og rapportering