Bakgrunn og aktiviteter

Medbestemmelse og forhandlinger

Lønnsforhandlinger, sekretær i IDF LOSAM RO og IDF SESAM, oppfølging av tillitsvalgtsystemet, rådgivning lov- og avtaleverk, lederstøtte, HR-konsulent