Bakgrunn og aktiviteter

 

Brit Hammer, Konsulent.

Jobber i ekspedisjonen. Tlf.: 73 59 21 45.