Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Thodesen, Carl; Krigsvoll, Guri; Nilssen, Kine; Thodesen, Bridget. (2013) Comparative analysis of best practices : review of existing methods and development of an indicator suite for pantura goals : D6.4. 2013.
  • Thodesen, Carl; Kuznetsova, Elena; Sebastian, Rizal; Van Delft, André; Thodesen, Bridget. (2013) D6.21 : Proposed new measures and standards on health, safety, sustainability & structural reliability. 2013.
  • Thodesen, Carl; Murphy, Mark Allen; Thodesen, Bridget; Nilssen, Kine. (2012) Benchmarking the state of the art solutions : a comparative analysis of best practices : D6.9. 2012.