Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Bregnballe, Anne. (2010) En beretning om hvordan etablerte institusjoner skaper uvitende og egoistiske konsumenter av godtfolk. Kai Arne Armann, et bidrag til en bærekraftig utvikling.

Rapport/avhandling

  • Bregnballe, Anne. (2007) Samfunnsfag : nettkurs for videregående skole. 2007.
  • Bregnballe, Anne. (2005) Når opplysning blir hindring : legfolk og fagfolk i dialog om utviklings- og miljøpolitikk. 2005.
  • Begg, Ingvild Sigstad; Bregnballe, Anne; Johansen, Astrid Smedsrud; Leonardsen, Dag; Qureshi, Naushad Ali; Øvrelid, Bjarne. (2002) Fra reproduksjon til læring : erfaringer fra "mapper" som lærings- og evalueringsform på 1.år ved Avdeling for helse- og sosialfag. 2002.
  • Bregnballe, Anne. (1998) En snegel i sitt norske hus : tolkninger av en tekst fra Miljøverndepartementet. 1998. ISBN 82-7184-205-6.