Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Rohde, Daniel; Hagen, Brede Andre Larsen; Trædal, Stian; Andresen, Trond. (2018) Comparison of Rankine cycle and trilateral flash cycle for power production from low temperature heat sources. Proceedings of the 13th IIR Gustav Lorentzen Conference, Valencia, 2018.
  • Mazzetti, Marit Jagtoyen; Ladam, Yves; Walnum, Harald Taxt; Hagen, Brede Andre Larsen; Skaugen, Geir; Nekså, Petter. (2014) Flexible Combined Heat and Power Systems for Offshore Oil and Gas Facilities With CO2 Bottoming Cycles. ASME 2014 Power Conference - POWER 2014 - Volume 2.
  • Skaugen, Geir; Walnum, Harald Taxt; Hagen, Brede Andre Larsen; Clos, Daniel Perez; Mazzetti, Marit Jagtoyen; Nekså, Petter. (2014) Design and optimization of waste heat recovery unit using carbon dioxide as cooling fluid. ASME 2014 Power Conference - POWER 2014 - volume 1.

Rapport/avhandling

  • Deng, Han; Hagen, Brede; Skaugen, Geir. (2019) Plate heat exchanger optimisation model - 2019 update. 2019.
  • Nikolaisen, Monika; Hagen, Brede Andre Larsen. (2017) Potential working fluids and power cycles. 2017.