Bakgrunn og aktiviteter

Ola Bratås er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM). I sin doktorgradsavhandling har han studert effekt av lungerehabilitering for pasienter med KOLS. Han er tilknyttet Senter for Helsefremmende Forskning og er hoved- og biveileder for to PhD-kandidater som henholdsvis ser på forståelse og betydning av brukermedvirkning og effekt av en helsefremmende intervensjon i Frisklivssentraler. Han har dessuten medlem av forskergruppen Patient Education and Participatient (PEP) ved ISM. Bratås foreleser i spesiell farmakologi for bachelorstudenter i Sykepleie og statistikk/kvantitativ forskningsmetode for masterstudenter i Psykisk Helse. Bratås er leder for to prosjekter ved ISM; et pilotprosjekt som skal se på effekt av simulering i akuttsituasjoner i forhold til tradisjonell ferdighetstrening og et prosjekt som kartlegger studentenes tilfredhset med praksisseminar som en del av veiledning i praksis.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Bratås, Ola. (2016) Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Helsefremming i Spesialisthelsetjenesten.
  • Bratås, Ola. (2007) Quality of life, preceived health, anxiety and depression before and after rehabilitation among patients with chronic obstructive pulmonary disease. Stress, coping and health.