Bakgrunn og aktiviteter

Førstekonsulent ved Senter for Digitalt Liv Norge.  Bidrar med administrativ støtte til koordinatorgruppen.